מרכז אלון
מרכז אלון
מרכז אלון
מרכז אלון

יחידת אבחון

צוות היחידה כולל פסיכולוגים מומחים ופסיכולוגים מתמחים בעלי תואר שני העוסקים ב :
• אבחונים פסיכולוגיים, פסיכו-דידקטיים ונוירופסיכולוגיים מקיפים, המוכרים ע"י משרד החינוך. 
• אבחונים דידקטיים. 
• אבחוני קשב וריכוז ממוחשבים (CPT, BRC, MOXO).
 

אבחון דידקטי מורכב משלושה תתי אבחונים :

1. אבחון במיומנויות השפה העברית, המורכב מבדיקת יכולות החשיבה המילולית והבלתי מילולית, בדיקת מנגנוני למידה כלליים כגון: תפקודי קשב ופונקציות ניהוליות, תפיסה חזותית, יכולות גרפומוטוריות ויכולות זיכרון. לאחר מכן, נבדקים מנגנוני שפה דבורה ויכולות בתחום השפה הכתובה (מדדי קצב ודיוק בקריאה, רמת כתיב, הבנת נקרא ויכולות הבעה בכתב).

2. בתחום האנגלית נבדקים כישורי השפה הדבורה (אוצר מילים, מודעות מורפולוגית ותחבירית, יכולות הבעה בעל פה) ותפקודי שפה כתובה(קריאה, כתיבה, הבנת נקרא, הבעה בכתב).

3. במתמטיקה נבדקים מנגנונים ייחודיים לשדה המתמטי, תפיסה חשבונית, תפיסה כמותית, תפיסה סידורית, יכולות אומדן והערכה, ידע פרוצדורלי ובדיקת ידע לימודי תואם שנתון.

אבחון פסיכודידקטי מקיף : 

האבחון בודק מגוון יכולות נוירופסיכולוגיות, דידקטיות ורגשיות והאינטראקציות ביניהם על מנת להבין קשיים ברבדים שונים ומתן המלצות בהתאם. האבחון כולל מבחן אינטליגנציה הבוחן יכולת עיבוד מילולי, תפיסתי-מרחבי, יכולת מהירות עיבוד וזיכרון עבודה.יכולות קשב שונות, כולל מבחן MOXO

בדיקת תפקודי זיכרון מילולי בדיד, ומובנה 

תפקודים ניהוליים (יכולת התארגנות, תכנון, בקרה, ויסות, וזיכרון עבודה) 

תפקודים רגשיים וקשר עם הסביבה

יכולות גרפומוטוריות

כישורים לימודים (קריאה, כתיבה, חשבון, אנגלית, הבנת הנקרא)